Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 1-12 ซับไทย

black jack

เรื่องยาวใหม่เรื่องนี้ จะพาคุณย้อนไปในปีค.ศ.1968 ซึ่งในช่วงนั้นยังไม่มีหมอปิศาจที่ชื่อ “Black Jack” ตอนนั้นยังมีแค่นักศึกษาแพทย์ที่ชื่อ “ฮาซามะ คุโรโอะ” นักศึกษาในสาขาศัลยแพทย์ ของ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 1

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 2

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 3

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 4

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 5

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 6

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 7

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 8

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 9

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 10

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 11

Young Black Jack หนุ่มผู้ที่มีสัญญานาม แบล็คแจ็ค ตอนที่ 12