Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1-12 ซับไทย

touken-ranbu-hanamaru

ในปี 2205 ในโลกที่ประวัติศาสตร์ได้เปลี่ยนไปจากเดิม เรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับพวกคนใน Touken Danshi ที่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุข

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 1 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 2 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 3 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 4 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 5 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 6 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 7 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 8 ซับไทย

Touken Ranbu: Hanamaru ตอนที่ 9 ซับไทย