Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai

เรื่องย่อ กล่าวถึง โรงเรียนที่มีการมอบหมายภารกิจในการล่าและกำจัดกลุ่มผู้ใช้เวทมนตร์ที่ก่อปัญหา เนื้อหาจะกล่าวถึงทีมทดสอบที่ 35 ที่ซึ่งรวมพวกที่มีปัญหาไว้ด้วยกัน

Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 1 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 2 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 3 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 4 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 5 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 6 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 7 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 8 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 9 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 10 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 11 ซับไทย
Taimadou Gakuen 35 Shiken Shoutai ตอนที่ 12 ซับไทย