[END] Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 1-24 พากย์ไทย

sao2

หลังจากจบเหตุการณ์ในเกม Sword Art Online ร่วม 1 ปี คิริโตะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ คิคุโอกะ ซึ่งแจ้งเหตุที่เกิดในเกม Gun Gale Online (GGO) ที่ผู้เล่นถูกสังหารในเกมแล้วส่งผลต่อความตายในโลกจริง ซึ่งที่เกิดขึ้น 2 คดีแล้ว จากคนที่เรียกตัวเองว่า“Death Gun” ทำให้คิริโตะตัดสินใจรับงานนี้ เขาได้รู้จักกับชินอนที่สอนพื้นฐานของเกมให้ ทั้งสองได้เข้าร่วมแข่งทัวร์นาเมนต์ภายในเกม GGO ที่ชื่อ Bullet of Bullets (BoB) ครั้งที่ 3

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 1 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 2 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 3 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 4 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 5 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 6 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 7 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 8 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 9 / สำรอง

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 10

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 11

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 12

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 13

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 14

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 14.5

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 15

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 16

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 17

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 18

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 19

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 20

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 21

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 22

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 23

Sword Art Online II ซอร์ดอาร์ตออนไลน์ ภาค 2 ตอนที่ 24