One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 1-12 OVA ซับไทย

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด
One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 1-12 ซับไทย OVA

เมือง Z-city เมืองที่เต็มไปด้วยเรื่องประหลาดที่จะมีการรุกรานจากสัตว์ประหลาดและสิ่งมีชีวิตผ่าเหล่าจากธรรมชาติมาสร้างความวุ่นวาย ไซตามะ’ผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ได้ฝึกฝนจนสามารถใช้เพียงหมัดเดียวในการโค่นสัตว์ประหลาดที่ไม่ว่าจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตาม แต่การแลกมาด้วยหมัดนั้นทำให้เค้าหลายเป็นว่าผมร่วงจนหมด..ซึ่งนั้นทำให้เป็นเอกลักษณ์ที่ชุดเจนที่สุด และยังมีศิษย์เอก ครึ่งมนุษย์และจักรกลที่เรียกว่าไซบอร์คชื่อว่าจีนอสที่ยอมรับ ไซตามะ ให้เป็นนมุษย์เพียงคนเดียวที่จะเป็นอาจารย์เค้าได้และค้นพบว่า เค้าลืมไปลงทะเบียนการเป็นฮีโร่นั้นเอง…

แก้ไขลิ้งค์ใหม่แล้วนะครับ

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 1

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 2

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 3

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 4

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 5

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 6

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 7

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 8

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 9

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 10

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 11

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด ตอนที่ 12

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 1

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 2

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 3

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 4

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 5

One-Punch Man เทพบุตรหมัดเดียวจอด OVA ตอนที่ 6