Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 1-12 ซับไทย

Mob Psycho 100

ผลงานของ One เจ้าของผลงาน One Punch Man เรื่องของ “ม๊อบ” ผู้ใช้พลังจิตที่อยากใช้ชีวิตธรรมดาๆ แต่ถ้าระดับความรู้สึกเขา ถึง 100 เมื่อใด พลังที่มหาศาลซึ่งพร้อมทำลายทุกสิ่งจะปรากฏออกมา

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 1

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 2

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 3

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 4

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 5

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 6

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 7

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 8

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 9

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 10

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 11

Mob Psycho 100 ม็อบไซโค 100 คนพลังจิต ตอนที่ 12