Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 1-11 ซับไทย

065043vvt7vl788j17l2pr

หลังหายนะครั้งใหญ พวกไซบอร์กเริ่มปรากฏมากขึ้นในตลาดและการแบ่งชนชั้นของคน เรื่องราวของไซบอร์กสาว 2 คนที่ได้มาพบกัน และต่อกรกับการก่อการร้าย

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 1

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 2

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 3

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 4

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 5

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 6

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 7

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 8

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 9

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 10

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 11

Koukaku no Pandora: Ghost Urn ตอนที่ 12