Divine Gate ตอนที่ 1-12 ซับไทย

divine

เมื่อ Divine Gate เปิดออก ภพมนุษย์, สวรรค์ และนรก ได้เชื่อมหากัน สร้างความยุ่งเหยิงให้กับทั้งสามภพ จนมีการตั้งสภาของโลกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหา เหล่าเด็กหนุ่มสาวได้มุ่งไปยังประตูแห่งนั้นตามความมุ่งมั่น

Divine Gate ตอนที่ 1 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 2 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 3 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 4 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 5 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 6 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 7 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 8 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 9 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 10 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 11 ซับไทย

Divine Gate ตอนที่ 12 ซับไทย