Bungou Stray Dogs 2nd Season ตอนที่ 1-12 ซับไทย

bungou-stray-dogs-2nd-season-%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a0

ภาค 2 ของเรื่องคณะประพันธกรจรจัด ภาคแรกกล่าวถึง นาคาจิมะ อัตสึชิ ที่ถูกไล่จากบ้าน จนได้พบกับดาไซ และได้มาทำงานในสำนักงานนักสืบบุโชที่สืบคดีอันตรายด้วยพลังพิเศษ

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 1

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 2

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 3

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 4

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 5

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 6

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 7

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 8

Bungou Stray Dogs 2nd Season คณะประพันธกรจรจัด ภาค 2 ตอนที่ 9