All Out!! ตอนที่ 8 ซับไทย

all-out

ในโรงเรียนมัธยมปลาย คานางาวะ กิอง เค็นจิ ชายร่างเล็กที่ต้องการเข้าร่วมชมรมรักบี้ เรื่องราวในชมรมรักบี้ การเติบโตไปด้วยกันจึงได้เริ่มต้นขึ้น

All Out!! ตอนที่ 1

All Out!! ตอนที่ 2

All Out!! ตอนที่ 3

All Out!! ตอนที่ 4

All Out!! ตอนที่ 5

All Out!! ตอนที่ 6

All Out!! ตอนที่ 7

All Out!! ตอนที่ 8

All Out!! ตอนที่ 9